Sundhedsfaglig forskning

 

Værdier

Krav til personale, kommunikation, særlig indsats for for tidligt fødte m.m.

Ungdomsmedicinsk Gruppe (UMG)

Kommissorium, medlemmer, jura, uddannelse, projekter m.m.

Uddannelse

Kompetencer og kvalifikationer i forhold til at arbejde med børn, unge og familer

Team for Lindrende Behandling

Tværgående specialiseret tilbud til familier med alvorligt syge eller døende børn