John Østergaard, professor, overlæge, dr. med

Stense Farholt, overlæge, ph.d.

Kirstine Stochholm, afdelingslæge, dr. med., ph.d.

Brian Nauheimer Andersen, overlæge

Mette Møller Handrup, overlæge, ph.d.

Charlotte Olesen, overlæge, ph.d.

Pernille Gregersen, overlæge

Hans-Ulrik Møller, overlæge

Signe Beck-Nielsen, overlæge, ph.d.

 

Solveig Thormann Nielsen, sygeplejerske

Margit Svantemann, sygeplejerske

Louise Vester, lægesekretær

Christina Sauer, lægesekretær

 

Desuden vil vores patienter kunne møde læger indenfor specialet klinisk genetik, som kommer med henblik på ekstra uddannelse, og læge- eller sygeplejestuderende.

Vi tilstræber, at patienter så vidt muligt altid møder den samme læge og sygeplejerske.