Analysefortegnelsen

Analysefortegnelsen giver i kortfattet form en række oplysninger om klinisk biokemiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.

Inden du læser i analysefortegnelsen, er det en god ide at læse vejledningen til analysefortegnelsen. Oplysningerne er organiseret sådan, at du får mest ud af dem, hvis du klikker på den overskrift, der passer bedst på dig. Læs mere om målgrupper.

PRAKSIS:
Primærsektoren - almen praksis, speciallægepraksis, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen m.fl.

HOSPITALER:
Kliniske afdelinger på
Aarhus Universitetshospital, andre hospitaler og institutioner 
BLODPRØVER OG BIOKEMI: 
Bioanalytikere på AUH, Blodprøver og Biokemi