På Anæstesiologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital arbejder vi med anæstesi (bedøvelse), intensiv behandling, operative indgreb samt smertebehandling af patienter med akutte og kroniske smerter. Herudover behandles patienter med visse infektionssygdomme i vores tryktank.

Afdelingens aktiviteter er hovedsageligt placeret på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade. Akutlægebilen har til huse på Trindsøvej i Aarhus.

Anæstesiologisk Afdeling har ca. 480 ansatte. Flere af de ansatte arbejder på tværs af Anæstesiologisk Afdelings afsnit.

Hvert afsnit har egen ledelse, som hver især refererer til afdelingsledelsen. Afsnittene er beskrevet under menupunktet "Afsnit under Anæstesiologisk Afdeling".

Afdelingen er organiseret i flg. overordnede afsnit:

  • Anæstesiafsnit
  • Intensive afsnit
  • Opvågningsafsnit 
  • Smertebehandling
  • Akutlægebil (lægeambulance)
  • Tryktanksbehandling

 

  
    

Kontakt

Anæstesiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
DK-8000 Aarhus C

Aarhus Universitetshospital
Tage-Hansens Gade 2
DK-8000 Aarhus C

Tlf. 7845 0000

Telefonisk henvendelse:
Hverdage 8.00-15.00.

Skriv til afdelingen

Henvendelser via afdelingens
e-mail bliver set på alle hverdage.
Henvendelser i weekenden
bliver set førstkommende
hverdag.

Oversigtskort

__________________

Afdelingsledelsen
Ledende overlæge
Hans Skriver Jørgensen
E-mail: hansjoer@rm.dk
 
Oversygeplejerske
Jens Budtz
E-mail: jensbudt@rm.dk