Center for selvstyret antikoagulationsbehandling

Århus Amt bevilgede juni 1999 midler til etablering af AK-Centret.

Der er primært to typer af behandling, som varetages:
Selvtestning (Patient Self-Testing)PST)) er, hvor patienten selv tager en blodprøve vha. et transportabelt koagulometer, og en læge/sygeplejerske/computer bestemmer så Marevan® eller Marcoumar® dosis på bagrund af INR-værdien. Ved Selvstyring (Patient Self-Management)PSM))  doserer patienten selv sin Marevan® eller Marcoumar®.

Det har så siden været et tilbud til patienter i langtids AK-behandling. Pt. er der tilknyttet ca. 1500 patienter til AK-Centret. Langt den overvejende del af patienter (80%) er i selvstyret AK-behandling.

AK-Centret varetager dog også specialopgaver ifm. Rådgivning om antitrombotisk medicin, AK-behandling til børn, vanskelig regulerbar behandling mv.

Kontakt

AK-Centret
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Skejby
DK-8200 Aarhus N

telefon:  7845 3090
fax:        7845 3093

e-mail:
skejby.ak-centret@rm.dk

telefontid:
man - tors: 8.00 -15.00
fredag:       8.00 -13.00

EAN-nr.: 5798002746280

Busforbindelser

Oversigtskort