Her kan du finde kontaktoplysninger på ansatte i Administrationens afdelinger

Kommunikation

Web, intranet, sociale medier. Intern kommunikation. Presse. Forskningskommunikation. Patientkommunikation.  

Kvalitet og Udvikling

Konsulenter, risikomanagers, sundhedsfaglig konsulent, AC-fuldmægtig, udviklingskonsulenter, innovatorer, arbejdsmiljøkonsulenter, uddannelseskoordinatorer, uddannelseskoordinerende overlæger, sekretærer

Ledelsessekretariatet

Administrationschef, sekretærer for hospitalsledelsen, specialkonsulenter, AC-fuldmægtig og serviceassistenter

Løn og Personale

Løn, Lønteknik og Økonomi, Personalejura og Overenskomst og forhandling.

Planlægning

Specialkonsulenter, fuldmægtige, DNU-koordinator, sundhedsfaglig konsulent

Sundheds-it

Stab, Sundheds-It kontor, it-koordinering, projektkontor

Økonomi og Regnskab

Økonomienhed, Regnskab, Forskningsstøtteenhed