Vi er hos APPlab så priviligerede, at så mange fantastisk dygtige mennesker har haft lyst til at arbejde eller udforske deres ideer sammen med os.  

Her på siden kan du læse om nogle af deres oplevelser hos APPlab og hvad de har taget med sig videre.

 

Mai Eldon

Medicin- og forskningsårsstuderende ved Aarhus Universitet

"Samarbejdet med APPlab har været positivt på alle måder. Jeg har fået hjælp til mit app-projekt på mange forskellige områder: forslag til forbedring af design, udvikling af en prototype, kontakt til mulige app-udviklere samt hjælp til proceduren vedrørende rettighedsafklaring. Samarbejdet har lettet processen væsentligt, og det har været dyrebart at have APPlab som sparringspartner. APPlab består af venlige, kompetente mennesker, som gør sig umage for at hjælpe app-projekter så godt på vej som overhovedet muligt. Jeg kan varmt anbefale et samarbejde med APPlab."

 

Charlotte Ærø

Udviklingsansvarlig, Vikar Region Midt

”Samarbejdet med AppLab om at udvikle en App til nye vikarer har været meget inspirerende og værdifuldt. Vi skal ikke – på nuværende tidspunkt – udvikle en ny App, men samarbejdet har givet os nye ideer til både, hvorledes vi kan samarbejde med vores vikarer, og hvorledes vi formidler ny viden. Indsigter vi ikke ville have i dag uden dette samarbejde.”

 

Mikkel Messer

Tidligere studentermedhjælper i APPlab, Informationsvidenskab, Aarhus Universitet, nu ansat som User Experience Consultant, Innovation and Design hos Mjølner Informatics

“Som studerende ved APPlab har jeg fået unikke muligheder for at arbejde i en kæmpe organisation, hvor teknologi og arbejdsgangene omkring teknologi har afgørende betydning for den service og den effektivitet, der kan leveres. Gennem APPlab har jeg fået utroligt erhvervsrelevante kompetencer, hvilket har resulteret i at jeg fik et fuldtidsjob som UX-konsulent, inden jeg er færdig med mine studier. Jeg fået masser af erfaring med konceptudvikling, brugertests, prototypeudvikling, procesoptimering, forretningsstrategi og interaktionsdesign.

Desuden får man som studerende rigtig meget ansvar og medbestemmelse i APPlab, hvilket er med til at gøre, at man som medarbejder trives og føler sig som en del af holdet. Det har desuden været fedt at se, hvordan flere af vores projekter rent faktisk kommer ud og skaber værdi for de forskellige sundhedsafdelinger i regionen.” 

 

Nicoline Kerzel Duel

Tidligere praktikant i APPlab, nu Sundhedsvidenskabelig konsulent hos Medicinrådet

”For mig er APPlab én stor læringsplatform, hvor jeg bliver udfordret på flere forskellige niveauer. Mine tværfaglige kompetencer anvendes og udvikles både i samarbejdet med mine kollegaer, der har andre faglige baggrunde end mig, samt i mødet med klinikere, som har et ønske om at få udviklet en app. Jeg udfordres særligt ved vores motto "stop talking, start making", da det får mig til at se anderledes på problemstillingerne og løsningsmulighederne. Har man mod på det, får man meget ansvar for de opgaver, man sidder med og for mig medfører det, at jeg vokser med mine opgaver.”

 

Lyng Salling

Tidligere praktikant og studentermedhjælper i APPlab, MSc. in Innovation Management, Aarhus School of Business and Social Sciences. Nu Office Manager hos Emento.

”Gennem mit praktikforløb og studiejob i APPlab, har jeg fået muligheden for at afprøve og udfordre min teoretiske viden gennem praksisnære cases inden for offentlig innovation. Projekterne spænder bredt men fælles er, at de udfordrer min evne til at arbejde selvstændigt, på tværs af faggrupper og tvinger mig til at navigere i den dynamiske proces som kræves for at udvikle produkter til klinkerne på et af landets største hospitaler.”

 

Frederik Korsgaard

Studentermedhjælper hos APPlab, Medicinstuderende, Aarhus Universitet

”I APPlab har jeg lært hvordan patienter, klinikere og studerende hjælpes fra idé til et konkret koncept klar til appstore. Som del af et tværfagligt team udgør APPlab et forum hvor mine egne faglige kompetencer kommer i spil i en helt ny kontekst, og samtidig udgør et læringsrum hvor viden fra de studerende og de ansatte deles så alle bliver dygtigere. Konkret har jeg lært at tilrettelægge og udføre feltarbejde og workshops, så de losninger vi laver i samarbejde med idémændene altid er så tæt på virkeligheden og de kommende brugere som muligt. Desuden kender jeg nu til designprocessen og kan udvikle koncepter og prototyper til apps. APPlab er således en symbiose mellem den værdi vi skaber for idémændene og de kompetencer de ansatte i APPlab tager med videre. Jeg ser nu mit fag i et helt nyt perspektiv.”

Kontakt

 

 

 

 

Lina Gotfredsen

APPlab, projektleder

lingot@rm.dk

+45 2618 9612

Se kort - OBS vi er pr. 19/6-17 flyttet til J107, Skejby