APPlab har siden sin opstart i 2013 modtaget over 200 henvendelser fra engagerede folk, som ønsker at udforske deres egne tanker og ideer til apps.

Her på siden kan du se et lille udpluk af de ideer og projekter, som APPlab har hjulpet på vej.

 

Neonatal Hypoglycæmi flow chart

Det nationale flow chart Neonatal Hypoglycæmi anvendes af læger, sygeplejersker og jordemødre til beslutningsstøtte og behandling af nyfødte med lavt blodsukker. Projektet udspringer af forskningsansvarlig overlæge Esben Thyssen Vestergaards (RRA) ønske om at optimere anvendelsen af flow chartet.

 

Kostregistrering under indlæggelse

Geriatrisk afd., AUH har pligt til at registrere hvad afdelingens indlagte patienter spiser og drikker for at sikre korrekt ernæring. Projektet er opstået ud fra sygeplejerske Mille Kingos ønske om at lette registrering, beregning og adgang til patienternes aktuelle ernæringsstatus. Registrering foregår på de fleste afdelinger i dag via papirskema.

 

Akupunktur til fødende

Akupunkturbehandling tilbydes nu på alle fødeafdelinger i Danmark men mange jordemødre finder det omstændeligt at skulle forlade den fødende for at slå akupunkturpunkter op i en lærebog. Projektet er opstartet af jordemoder og akupunktør Johanne Siegumfeldt som ønsker at guide og inspirere jordemoderen imens hun befinder sig ved den fødendes side.

 

 Pleje af nyrekatetre

Urinvejskirurgisk afd., AUH oplever mange genindlæggelser og akutte indlæggelser som resultat af uhensigtsmæssig pleje af nyrekatetre udenfor hospitalet. Projektet er opstartet af sygeplejerske Kathrine Melchiorsen ud fra ønsket om at guide især primærsygeplejersker kyndigt gennem bl.a.  skyl og forbindingsskift af nyrekatetre.

 

Fasteregler og VelKom

Appen Fasteregler er udviklet på baggrund af ønsket om at reducere antallet af aflyste operationer som skyldes, at patienter ikke møder fastende op til operation på Dagkir. afsnit, RRA. Appen instruerer patienter i at faste og kan findes i AppStore/Google Play.  Appen er udviklet i regi af VelKom som er en gratis online videoplatform der gør det muligt for klinkere at distribuere information i øjenhøjde til patienter.

AppStore: https://itunes.apple.com/dk/app/fasteregler/id1105810326?l=da&mt=8 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.emento.randersfaste&hl=en

 

Unge med tarmsygdomme

Børneafdelingen, AUH oplever at mange unge med tarmsygdomme distancerer sig fra deres sygdom. Den manglende viden resulterer ofte i en svær overgang til voksenafdelingen og i værste fald i ødelæggelse af tarmen. Sygeplejerske Line Korning Lund ønsker gennem viden og indsigt at styrke de unge i at mestre deres egen sygdom.

 

Væske- og vandladningsskema og Journl

I forbindelse med udredning og behandling skal kvinder med urininkontinens udfylde et væske- og vandladningsskema i papirformat. Urogynækologisk afd., AUH oplever ofte, at skemaet udfyldes utilstrækkeligt og har derfor taget initiativ til at gentænke indsamling af patientrapporterede realtidsdata i samarbejde med virksomheden Journl og APPlab.

 

Digital registrering af genetisk data

Klinisk Genetisk Afdeling, AUH

APPlab har gennem feltarbejde og workshops med en privatvirksomhed og afdelingen udviklet et konceptkatalog, der illustrere et nyt digitalt system til indsamling af genetisk data via apps. kataloget er nu overdraget til afdelingen, som leder efter investorer og en leverandør. 

 

Lev med sorg APP

Psykolog Kia Toft, AUH, Læge Anders Bonde, AUH og Mai-Britt Guldin, AU 

APPlab har gennem feltarbejde og workshops i samarbejde med indehaverne af denne app udviklet en prototype, der støtter patienter med kompliceret sorg i hverdagen.

 

Min Energi

Ergoterapeuter Thomas Detlefsen og Berit Therkelsen, HEH 

App til støtte af apoplexipatienter i hverdagen. 

 

Basalcelle Casinom-kontrol

Medicinstuderende Mai Eldon, AU/AUH

APPlab har kunne hjælpe medicinstuderende Mai Eldon videre med hendes design process. Mai har arbejdet længe på at udvikle en app til kontrol af basalcellehudkræft, der kan hjælpe den almene borger med at kontrollere sin egen behandling.  

 

IV-Medicin i eget hjem

Spl. Charlotte Dyekjær, Børneafd. og spl. Majbritt Møller, Gastroenterologisk afd., AUH 

APPlab har været med til at understøtte en ideudvikling, skabe et beslutningsgrundlag, bringe tidligere erfaringer i spil, opsamle ny viden, forankre proces ved relevante beslutningstagere

 

Beregning af gulsot hos nyfødte

Mor og barn afsnittet, AUH

Kontakt

 

 

 

 

Lina Gotfredsen

APPlab, projektleder

lingot@rm.dk

+45 2618 9612

Se kort - OBS vi er pr. 19/6-17 flyttet til J107, Skejby