APPlab er en specialiseret enhed med fokus på design af sundhedsapps. Vi screener ideer til apps som har til formål at understøtte behandlingsforløb, forskning, beregning og meget mere indenfor sundhedsområdet. Vi hjælper med ideer fra både regionens klinikere, studerende samt private virksomheder og har en stor samarbejdesflade indenfor disse områder.

Vores arbejdsmetode er baseret på principper fra Design Thinking og vi lægger vores kræfter i designfasen inden løsninger kodes, herunder behovsidentificering/afklaring, protyping og tests Gennem feltarbejde, workshops og prototyping skaber vi koncepter for løsninger som potentielt kan øge kvalitet og effektivitet i behandlingen af patienter. 

APPlab er forankret mellem Sundheds-It og Innovation på AUH samt i MedTech Innovation Consortium

 

Kontakt

 

 

 

 

Lina Gotfredsen

APPlab, projektleder

lingot@rm.dk

+45 2618 9612

Se kort - OBS vi er pr. 19/6-17 flyttet til J107, Skejby