Generelt om Kvalitet og Udvikling

Information om opgaver og organisering

Ansatte i Kvalitet og Udvikling

Mail, telefonnummer m.m. til alle ansatte

Udvikling

Hvordan kan du få hjælp til udvikling i Kvalitet og Udvikling?

Patienttilfredshed

Information om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Indbertning til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

Infektionshygiejne

Sådan arbejder AUH med infektionshygiejne