Generelt om Kvalitet og Udvikling

Information om opgaver og organisering

Ansatte i Kvalitet og Udvikling

Mail, telefonnummer m.m. til alle ansatte

Kvalitetsorganisationen

Information om, hvordan hospitalet sikrer kvalitetsudvikling og kvalitetsforbedringer

Den Danske Kvalitetsmodel

Information om Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

Udvikling

Hvordan kan du få hjælp til udvikling i Kvalitet?

Patienttilfredshed

Information om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Indbertning til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

Infektionshygiejne

Sådan arbejder AUH med infektionshygiejne