Innovation

Vores mål er at give hjælp til, hvordan du kommer videre med en idé eller udfordring. Du er derfor altid velkommen til at henvende dig hos AUH Innovation.

Innovationsstrategi

Hospitalsledelses- og centerledelseskredsen har fastlagt en innovationsstrategi som retningsgiver for Aarhus Universitetshospitals innovationsindsats. Innovationsstrategien har flg. overskrifter: 

  • Aarhus Universitetshospital under fælles tag – der skal tænkes og handles innovativt for at nå i mål i det nye hospitalsbyggeri 
  • Digitalisering – vi vil være i front på it-området 
  • Aarhus Universitetshospital og erhvervslivet – vi styrker innovationssamarbejdet med erhvervslivet og agerer som driver for erhvervsudviklingen i Region Midtjylland. 

 

Med de tre strategiske spor er vores mål: 

  • med kreativitet og nytænkning kan udnytte digitale muligheder bedre 
  • på vores vej til at blive samlet under fælles tag i Skejby står over for udfordringer og muligheder, der stiller krav om innovation i relation til organisering, samarbejde og teknologiudnyttelse
  • ved at styrke vores samarbejde med erhvervslivet bliver inspireret og udfordret i udviklingen af vores kerneydelser.

 

Ved siden af de strategiske spor er innovation en del af hverdagen rundt om på Aarhus Universitetshospital. Vi kalder det for hverdagsinnovation. Noget af det hører vi aldrig om – andet bliver pludselig til gode eksempler for andre. Vi har ikke ambitioner om at holde et struktureret overblik men opfordrer til, at de gode innovationseksempler spredes.