Hæmatologisk Afdeling RINFORMATION TIL PATIENTER

NYHEDER

Transplantationsafsnit R7

Hæmatologisk Afdeling
Afdelingen udreder og behandler alle former for blodsygdomme. Det kan dreje sig om såvel godartede som ondartede sygdomme i blod, knoglemarv eller lymfesystem. Behandlingsformerne er derfor mangfoldige, som; kemoterapeutisk behandling, immunterapi, knoglemarvstransplantationer af egen marv (autolog) eller fremmed marv fra en donor (allogen).

Hæmatologisk Afdeling består af;

Afsnit 7:
Allogent transplantationsafsnit (knoglemarvstransplantation med marv fra fremmede donorer). 
8 senge og ambulatorium.
Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Tove Brems Sørensen (tlf. 7846 7555), overlæge Bendt Nielsen (tlf. 7846 7924).

Afsnit 70: Lymfomafsnit og autolog transplantation.
22 senge.
Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Bente Frøkjær-Jensen (tlf. 7846 7750),  overlæge Elisa Jakobsen (tlf 7846 7565) og overlæge Francesco d’Amore (tlf. 7846 7937).

Afsnit 170: Leukæmiafsnit og autolog transplantation.
21 senge.
Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Mona Sørensen (tlf. 7846 7752) og overlæge Mette Holm (tlf. 7846 7826).

Ambulatorium:
Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Hanne Majgaard (tlf. 7846 5138) og overlæge Bjarne Bach Pedersen (tlf. 7846 1154).
Herunder:
Hæmatologisk Modtagelse: Indlæggelse af planlagte og akutte patienter mellem 8-15 på hverdage.
Undersøgelsesstue: Knoglemarvsundersøgelser og lumbalpunkturer.

Horsens Ambulatorium:
Funktionsledelse: Sygeplejerske Karen Stounberg Nielsen, tlf. 2119 3345 og overlæge Georg Thorsell, tlf. 2119 3348

Sekretariat:
Funktionsleder: Ledende lægesekretær Margit Balle (tlf. 7846 7554).

Hæmodiagnostisk Laboratorium (HDL)
Funktionsledelse: Overlæge Lene Ebbesen (tlf. 7846 7941), overlæge Eigil Kjeldsen (tlf. 7846 7799) og ledende bioanalytiker Karin Meyer (tlf. 7846 7578).

Hæmatologisk Klinisk Forskningsenhed (KFE):
Funktionsledelse: Ledende projektsygeplejerske Tia Vetterlie Sjøgren (tlf. 7846 7997) og overlæge Niels Frost Andersen (tlf. 7846 7858).

Satellitfunktion på Regionshospitalet Viborg
Hæmatologisk Afdeling har satellitfunktion på Regionshospitalet Viborg. Ansvarlige ledere: Ledende overlæge Jan M. Nørgaard, tlf. 7846 7563 og oversygeplejerske Marie Møller, tlf. 4014 7965.Kontakt

Hæmatologisk Afdeling R
Aarhus Universitetshospital
Tage-Hansens Gade 2
DK-8000 Aarhus C

Skriv til afdelingen
Se telefonnumre
 

Aarhus Universitetshospital - Omstilling 7845 0000 - E-mail: AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dkKontakt via e-mail -
Webredaktion

Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen