AK-centret


Center for selvstyret antikoagulationsbehandling

AK-Centret har siden starten, i sommeren 1999 og frem til oktober 2012, iværksat patientuddannelse i form af oplæring i selvstyring (PSM) af antikoagulationsbehandling med Kumariner til ca. 1900 patienter.

Der igangsættes uddannelse af nye patienter hver uge og henvisninger modtages gerne. Der må imidlertid - af kapacitetsmæssige årsager - påregnes nogle måneders ventetid fra henvisningen er modtaget til uddannesestilbuddet kan igangsættes.

Selvstyret antikoagulationsbehandling (PSM) startede som pendant til konventionelt styret AK-behandling hos egen læge / hospitalsafdeling. Konceptet er siden da udvidet til også at omhandle selvtestning (PST).

I AK-Centret varetager vi konventionel styret AK-behandling for 1) patienter tilknyttet hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling T og 2) for børn med tilknytning til børneafdeling A7.

I de senere år er vejledning og rådgivning af kolleger - internt som eksternt - i håndtering af igangværende AK-behandling i forbindelse med f.eks. undersøgelse og behandling, en anden opgave vi i stigende grad beskæftiger os med.


Selvstyring (PSM) betyder at patienten selv måler INR på et patientnært apparat og justerer behandlingen i forhold til resultatet.
Selvtestning (PST) betyder at patienten selv måler INR på et patientnært apparat og lægen/ AK-Centret doserer AK-medicinen.
Selvmonitorering er en fællesbetegnelse for selvtestning og selvstyring.
INR (international normaliseret ratio) er en standardiseret enhed for blodets evne til at koagulere.Revideret 03.04.2013

Kontakt

AK-Centret
Aarhus Universitetshospital
Brendstrupgårdsvej 100, Skejby
DK-8200 Aarhus N

telefon:  7845 3090
fax:        7845 3093

e-mail:
skejby.ak-centret@rm.dk

telefontid:
man - tors: 8.00 -15.00
fredag:       8.00 -13.00

EAN-nr.: 5798002746280

Busforbindelser

Oversigtskort
 

Aarhus Universitetshospital - Omstilling 7845 0000 - E-mail: AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dkKontakt via e-mail -
Webredaktion

Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen