Yngre lægers overenskomst muliggør, at du som Yngre Læge kan få tilbudt en af Aarhus Universitetshospitals lægeboliger, mens du er ansat på hospitalet.

Huslejen pr. kvadratmeter er fastlagt i overenskomsten for Yngre Læger. Alle lægeboliger er på mindst 3 værelser.

Yngre Lægers Boligudvalg har i samarbejde med sygehusledelsen udarbejdet en politik for fordeling af lægeboliger blandt ansøgere og for behandlingen af ansøgning om dispensation.

Klik her for at se Boligoversigten.
Klik her for at se fordelingen af boliger.

Administration af lægeboliger

HR-afdelingen
Tage-Hansens Gade 2
Bygning 3A, 1. sal
8000 Aarhus C

Administratorer


Bente Gammelgaard Andersen
7846 6260
bentande@rm.dk