Aarhus Universtitetshospitals Forskningsråds opgave er at synliggøre forsningen på hospitalet. 

Desuden skal rådet hjælpe hospitalets ledelse med faglige input i forbindelse med tildeling af forskningsmidler.

Forskningsrådet har også en væsentlig funktion som inspirator for nye forskningsaktiviteter og som en kommunikationskanal mellem hospitalsledelsen og forskere på Aarhus Universitetshospital. 

I Forskningsrådet sidder repræsentanter fra den klinisk forskning. Rådet er således sammensat af de fire kliniske koordinerende lærestolsprofessorer, en repræsentant fra sygeplejen og ergo-/fysioterapiområdet, to repræsentanter fra hospitalsledelsen, lederen af Insitut for Klinisk Medicin samt lederen af Forskningsstøtteenheden.

Mere information om Forskningsrådet

Kontakt AUH

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 
8200 Aarhus N 

Telefon: 7845 0000

Skriv til hospitalet