Forskningsprogrammet om rehabilitering er en strategisk satsning på klinisk forskning ved Aarhus Universitetshospital. Forskningsprogrammet omfatter alle typer af studier og forskningsmetoder, der har til formål at undersøge og forbedre indlagte og ambulante patienters rehabilitering.

The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) udarbejdet af WHO anvendes som teoretisk begrebsramme for forskningsprogrammet (Figur 1). Modellen er baseret på en bio-psyko-social tænkning med det formål at opnå en syntese af forskellige dimensioner af patientens helbred på det biologiske, individuelle og sociale plan samt ressourcer. Tilknyttet er en klassifikation, der også kan anvendes til entydig dokumentation af rehabiliteringsindsatsen. Klassifikationen er international, og dens sigte er at danne basis for et fælles sprog samt begrebsramme til beskrivelse af helbred, funktionsevne og dermed forbundne tilstande, der kan anvendes på tværs af professioner og sektorer.


Figur 1: Begrebsramme for forskningsprogrammet om rehabilitering ved Aarhus Universitetshospital

Schiøler G, Dahl T (red). ICF: International klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand. Munksgaard Danmark. 2003.