MVU-puljen
- Puljen vedrørende forskning og udvikling inden for mellemlange videregående uddannelser (MVU). 

Det er af afgørende betydning for Aarhus Universitetshospital, at forskning og nye behandlinger har en fremtrædende placering i den strategiske udvikling inden for alle faggrupper og på tværs af faggrupper. Der er derfor afsat en pulje med henblik på at vedligeholde og styrke udviklingen af de faglige kompetencer blandt medarbejdere med en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse (bioanalytiker, jordemoder, radiograf, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk diætist mv.)

Puljen bliver uddelt som engangsbeløb til hjælp til gennemførelsen af forskningsprojekter, f.eks. frikøb af medarbejdere til deltagelse i forskningsprojekter i en fastlagt periode eller som midler til igangsættelse af forskning og udvikling.

Puljen kan søges to gange årligt henholdsvis 1. marts og 1. oktober.
Se mere i vejledningen og ansøgningsskemaet.

 


Fondsadministration


Gældende regler for den administrative håndtering af eksternt finansierede projekter i Region Midtjylland ses her

Appendix til regulativet ses her