Journal Club

Tema: I forårssemesteret arbejder vi med design af komplekse interventionsstudier.

Målgruppe: Klubben er åben for forskere ved AUH og AU. Andre kan deltage efter nærmere aftale. Man tilmelder sig for et halvt år ad gangen.

Møderne: Den anden torsdag i måneden fra kl. 15.00 -16.00. 

Mødested: Møderne afholdes (med mindre andet undtagelsesvis er aftalt) hos forskningsleder Kirsten Lomborg NBG bygning 12A, 2.

Medlemskab: Hvis du ønsker at blive medlem af Journal Club skal du henvende dig til Pernille Skovlund på pernskov@rm.dk.

Programmøder og seminarer

Formål: At samle programmets forskere til gensidig inspiration og videndeling for derved at styrke forskningsprogrammets kapacitet til at skabe ny viden om patientinvolvering.

Målgruppe: Aktive forskere inden for programmet.

Møder: Vi afholder ca. 10 programmøder og to årlige seminarer. Ved møderne diskuterer vi forskningsmæssige udfordringer og indgå i inspirerende og forpligtende samarbejde om forskning, artikelskrivning og anden formidling.

Information: Henvendelse kan ske til programleder Kirsten Lomborg på adressen kirlom@rm.dk 

Foredrag og konferencebidrag: Alle forskere i programmet tilbyder foredrag og præsentation af forskningsresultater ved store og små arrangementer som fx seminarer, workshops, konferencer og kongresser (kontakt den enkelte forsker).

 

Programbeskrivelse
Projekter
Nyhedsbreve
Kontakter