Folk vil gerne klare sig selv, også selvom de har en eller flere sygdomme eller er kommet til skade. Og det skal vi sundhedsprofessionelle støtte dem i. Vi skal også involvere deres pårørende og sociale netværk.

Forskningsprogrammet Patientinvolvering samler og udvikler viden om, hvordan man bedst støtter patienters aktive involvering i alle faser af diagnostik, pleje, behandling og rehabilitering i forbindelse med deres sygdom eller tilskadekomst. Vores forskning drejer sig om:

  • Patienters motivation, muligheder og handlekompetencer
  • Sundhedsprofessionelles holdninger og adfærd i deres samarbejde med patienter og pårørende
  • Sundhedssystemets kapacitet og egnethed til at involvere patienter og pårørende

Vi har særligt fokus på Fælles Beslutningstagen og Brugerstyret Behandling.

Forskningsprogrammet Patientinvolvering

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Forskningsprojekter i programmet

Selvadministration af patientens egen medicin under indlæggelse – patientinvolvering, medicineringsfejl og sundhedsøkonomi

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

 

 

Kortlægning af patientforløb ved cytoreduktiv kirurgi og hypertherm intraperitoneal chemoterapi (HIPEC)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Fælles beslutningstagning ved dialysevalg

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Konsultation med feedback - et dialogbaseret redskab til personlige forløbsplaner gennem systematisk patientinvolvering

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Fra ventetid til forberedelse - præoperativ optimering på patientens præmisser

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.