Herunder finder du en oversigt over de forskningaktiviteter, der forgår på afdelingerne på Aarhus Universitetshospital.
Der linkes til hospitalets engelske hjemmeside www.en.auh.dk.

Afdelinger A-E
Anæstesiologisk Afdeling
Department of Anaesthesiology
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I - AUH i Skejby
Department of Anaesthesiology and Intensive Care
Arbejdsmedicinsk Klinik
Department of Occupational Medicine
 
Børneafdeling A
Department of Paediatrics
Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN)
Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN)
Dansk Center for Partikelterapi
The Danish Centre for Particle Therapy
Dansk NeuroforskningsCenter - DNC
Danish Neuroscience Centre (DNC)
Dansk Stroke Center (DSC)
Danish Stroke Centre
Hud- og Kønssygdomme
Department of Dermatology
Afdelinger F-J
Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser
The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics
Forskningsklinikken for Ludomani
Research Clinic on Gambling Disorders
Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen
Department of Physiotherapy and Occupational Therapy
Fælles AKUT Afdeling
Emergency Department
Kvindesygdomme og Fødsler
Department of Obstetrics and Gynaecology
Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling T
Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery
Hjertemedicinsk Afdeling B
Department of Cardiology
Hospitalsapoteket Aarhus 
Hospital Pharmacy Aarhus
Hæmatologisk Afdeling R
Department of Haematology
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Department of Infectious Diseases
Afdelinger K-O
Kirurgisk Afdeling P
Department of Surgery
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L
Department of Surgery (section for upper gastrointestinal and hepato-pancreato-biliary surgery)
Klinisk Biokemisk Afdeling
Department of Clinical Biochemistry

Klinisk Epidemiologisk Afdeling KEA
Department of Clinical Epidemiology

Klinisk Farmakologisk Afdeling
Department of Clinical Pharmacology
Klinisk Genetisk Afdeling
Department of Clinical Genetic
Klinisk Immunologisk Afdeling
Department of Clinical Immunology
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Department of Clinical Microbiology
Lungemedicinsk Afdeling LUB
Department of Respiratory Diseases and Allergy
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA
Department of Endocrinology and Internal Medicine
Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V
Department of Hepatology and Gastroenterology
Molekylær Medicinsk Afdeling
Department of Molecular Medicine
Neurofysiologisk Afdeling
Department of Clinical Neurophysiology
Neurokirurgisk Afdeling NK
Department of Neurosurgery
Neurologisk Afdeling F
Department of Neurology
Neuroradiologisk Afdeling
Department of Neuroradiology
Nuklearmedicin og PET
Department of Nuclear Medicine & PET-Centre
Nyremedicinsk Afdeling C
Department of Renal Medicine
Kræftafdelingen
Department of Oncology
Ortopædkirurgisk Afdeling E
Department of Orthopaedic Surgery
Afdelinger P-Å
Patienthotellerne
Patient hotel, Aarhus University Hospital
Patologisk Institut
Department of Histopathology
Plastikkirurgisk Afdeling Z
Department of Plastic Surgery
Røntgen og Skanning
Department of Radiology
Reumatologisk Afdeling U
Department of Rheumatology
Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling
Department of Oral and Maxillofacial Surgery
Urinvejskirurgisk Afdeling K
Department of Urology
Ældresygdomme
Department of Geriatrics
Øjenafdeling J
Department of Ophthalmology
Øre-, Næse, Halsafdeling H
Department of Otorhinolaryngology
Kontakt AUH

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 
8200 Aarhus N 

Telefon: 7845 0000

Skriv til hospitalet