Sådan arbejder vi med at forbedre patientsikkerheden:

  • Utilsigtede hændelser rapporteres og analyseres, og der iværksættes de nødvendige forebyggende tiltag
  • Alvorlige utilsigtede hændelser analyseres dybdegående af et tværfagligt analyseteam med henblik på at afdække forløbet, identificere brist i sikkerheden og iværksætte forebyggende tiltag
  • Hvert år udpeger Kvalitetsrådet indsatsområder for hele hospitalet på baggrund af mønstre og tendenser i rapporteringer af utilsigtede hændelser, proaktiv identifikation af risikofyldte processer og ny viden indenfor patientsikkerhedsområdet
  • Vidensdeling foregår via netværksmøder for patientsikkerhedskoordinatorer, udsendelse af nyhedsbreve samt en patientsikkerhedsportal på hospitalets intranet
  • Kurser, tematimer og "gå-hjem-møder" relateret til patientsikkerhedsområdet afholdes efter behov

 

I 2015 - 16 arbejdes der med følgende indsatsområder:

  • Ledelsesinvolvering i patientsikkerhedsarbejdet
  • Sikkerhed i forbindelse med udflytning af afdelinger til Skejby
  • Afprøvning af review-team i Fælles Akut Afdeling (en uvildig kollega til kollega vurdering af forløb, der ikke er gået som forventet)