Klinisk Sygeplejespecialist,
cand.cur., Postdoc.

Aarhus Universitetshospital, Bygning 7z, 1. sal,
Nørrebrogade 44,
8000 Århus C 

Tlf. 21 62 35 67
Mail: karinmik@rm.dk

Klinisk baggrund
1992 Sygeplejerske på Fenrishus, Institution for svært multihandikappede børn

1992-1995 Sygeplejerske på Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L2-5, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade.

1995-2004 Sygeplejerske på Endoskopisk Laboratorium, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade.

Praktikvejleder/klinisk vejleder for sygeplejestuderende i 6 år

2011- Klinisk Sygeplejespecialist, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesmæssig baggrund
1988-1991 Sygeplejerskeuddannelse ved Sygeplejeskolen, Århus Amtssygehus

2004-2005 Suppleringsuddannelse i Sygepleje, JCVU, Århus

2005-2007 Kandidatuddannelse i Sygepleje – Candidata Curationis, Cand. cur., Institut for sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

2008 Centralvidenskabelige discipliner, biostatestik og epidemiologi (Suppleringsuddannelsen modul 2), Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

2008 Ph.d. Det teknisk-naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Produktion, Aalborg Universitet

Indsatsområder
Udvikling og forskning indenfor gastroenterologisk sygepleje
Dokumentation af sygepleje

Forskning
Sygepleje i kort kontakter
Patient forventninger og behov

Publikationer
Bundgaard K, Nielsen KB, Sørensen EE & Delmar C (2013) The best way possible! A fieldwork study outlining expectations and needs for nursing of patients in endoscopy facilities for short-term stay. Scandinavian Journal for Caring Sciences; doi: 10.1111/scs.12032

Bundgaard K (2012) Making it short? A fieldwork study outlining patients’ expectations and need for nursing in facilities for short-term stay. PhD dissertation. Department of Mechanical and Manufacturing Engineering. The Faculties of Engineering, Science and Medicine, Aalborg University

Bundgaard K, Nielsen KB, Delmar C & Sørensen EE (2012) What to know and how to get to know? A fieldwork study outlining the understanding of knowing the patient in facilities for short-term stay. Journal of Advanced Nursing, 68(10), 2280–2288

Bundgaard K., Nielsen K.B. & Sørensen E.E. (2011) Kort & Godt. Om korttidsafsnit og korttidssygepleje. Klinisk Sygepleje 25(3):18-29

Bundgaard K., Nielsen K.B. & Sørensen E.E. (2011) The art of holding hands. A fieldwork study outlining the significance of physical touch in facilities for short-term stay. International Journal for Human Caring 15(3): 34-41

Bundgaard K. (2006) Gastroendoskopiens historie og sygeplejerskens rolle i udvikling af det gastroendoskopiske subspeciale. Sygepleje & Historie 9(29)

Bonde K.K., Ladefoged M.L. & Bundgaard K. (2005) Apopleksipatientens ernæring i et humanøkonomisk perspektiv. Klinisk Sygepleje, 19(3): 57-62