Projekterne er med til at sætte fokus på den lægelige videreuddannelse i de afdelinger, der kører projekterne og flere af projekterne inddrager ikke kun afdelinger på AUH, men flere afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord. For alle projekterne gælder, at de er udtryk for et stort engagement i den lægelige videruddannelse og flere af projekterne vil kunne publiceres i peer review tidsskrifter.

Projekterne er opdelt i nye projekter påbegyndt i 2013 og igangværende projekter påbegyndt før 2013.

PhD afhandlinger

Dansk resume af Kristian Brogaard Kroghs PhD afhandling 
Realism and feedback in simulation
- Key factors for optimised resuscitation

Hvis du vil vide mere så læs afhandlingen. Er der spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kristian via mail krikrogh@rm.dk