Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse på tværs af afdelingerne i centret. Dette gøres gennem at medvirke til sikring af passende prioritering og fokus i lægelig videreuddannelse, herunder sikring af god kvalitet og gode rammer for videreuddannelsen i alle afdelinger.

 

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd