AMEE 2018 Basel

AMEE-2018

Retningslinjer for udvælgelse af deltagere i AMEE kongres


AMEE kongressen er den europæiske kongres for medicinsk uddannelse, som arrangeres af Association for Medical Education in Europe (AMEE). Kongressen afholdes 1 gang årligt i august/september.

Lægelig videreuddannelse (LVU) har midler til at finansiere deltagelse og rejse for 3-5 medlemmer af det lægelige videreuddannelsesråd på AUH. Uddannelseskoordinerende overlæger udvælger deltagerne ud fra ansøgning om deltagelse.

 • Alle medlemmer af lægeligt videreuddannelsesråd på Aarhus Universitetshospital har mulighed for at søge midler til deltagelse i AMEE kongres.
 • Kun medlemmer, der ikke har mulighed for finansiering fra anden side, kan tildeles midler fra LVU.
 • Medlemmer kan højst tildeles midler hvert 5. år

Deadline for ansøgning om midler til deltagelse er ultimo marts. Udvælgelsen sker primo april og ansøgere får direkte besked. Navnene på de udvalgte deltagere offentliggøres på hjemmesiden.

AMEE 2017

AMEE-2017

Deltagerne i AMEE kongressen 2017 var: 

 • Trine Silkjær, UKYL, Hæmatologisk afdeling
 • Kasper Vad Jepsen, UKYL, Operation og Intensiv Syd
 • Anne Cathrine Haug, UKYL Operation og Intensiv
 • Jens Kristian Madsen, UAO, Nyresygdomme
 • Mads Lind Ingemann, UAO, Fælles Akutafdelingen

_____________________________________________

MUK 2017

MUK 2017 er den første danske fælles medicinske uddannelseskonference med fokus på både den præ- og postgraduate lægeuddannelse.

Læs mere her.....

__________________________________________________________________________

Danske arrangementer

 • DSMU (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse) Årsmøder, temadage og masterclasses
  Årsmøde 9.-10. november 2017, Symposium 25. september 2017. Se mere her: www.dsmu.dk

 • Øresundsymposium
  Arrangeres en gang årligt med CAMES som en af arrangørerne. Datoer for 2017 er endnu ukendt.

__________________________________________________________________________

Udenlandske arrangementer

The Association for Medical Education in Europe (AMEE): www.amee.org/home   

 • AMEE Live Session
  Et alternativ til at deltage på konferencen kan være AMEE Live Session, hvor flere forelæsninger og symposier fra konferencen sendes live online.

 • MedEdWorld – webinars
  Webinarer varer 1 time og består at et online oplæg fra internationale eksperter. Man kan både deltage alene og i grupper.

 

Association for the Study of Medical Education (ASME)www.asme.org.uk/

ASME afholder konferencer og kurser inden for medicinsk uddannelse.

 • Developing Leaders in Healthcare Education (kursus):22.-26. maj 2017
 • 2nd International Selection in the Health Professions Conference: 11.-13. april 2018 

Health Professional Assessment Consultancy

Grundlæggende og avancerede assessment kurser

 • International Advanced Assessment Course: 26.-27. oktober 2017: www.hpac.sg/iaac

University of Dundee - School of Medicine, Center for Medical Education

Universitetet tilbyder uddannelse i medicinsk uddannelse på tre niveauer; Certificate, Diploma, Master.
Se mere her: www.dundee.ac.uk/study/pg/medical-education-parttime-distancelearning/

Maastricht University – School of Health Professions Education

Universitet udbyder en lang række af forskelligartede uddannelsestilbud til uddannelsesgivende inden for medicinsk uddannelse: https://she.mumc.maastrichtuniversity.nl/she-courses

 • Korte kurser bl.a. Summerschool deri 2017 handler om Student Centered Learning: Applying Modern Learning Principles.
 • Certificate Courses (online): Bl.a. management, assessment, evaluation, curriculum development og work-placed Learning.
 • Degree Programmes: bl.a. Master of Health Professional Education.

Ottawa conferences

Konference med fokus på assessment. www.ottawa-icme2018.com/
Abu Dhabi10. -14. marts 2018

Links

Læs mere om AMEE 2017