MUK 2020
Medicinsk Uddannelseskonference

Reserver allerede nu den 7.-9. juni 2020 i din uddannelseskalender - der afholdes nemlig MUK2020 og denne gang i Aarhus - se en lille teaser her....

____________________________________

AMEE-2019

Retningslinjer for udvælgelse af deltagere i AMEE kongres

AMEE kongressen er den europæiske kongres for medicinsk uddannelse, som arrangeres af Association for Medical Education in Europe (AMEE). Kongressen afholdes 1 gang årligt i august/september.

Lægelig videreuddannelse (LVU) har midler til at finansiere deltagelse og rejse for 3-5 medlemmer af det lægelige videreuddannelsesråd på AUH. Uddannelseskoordinerende overlæger udvælger deltagerne ud fra ansøgning om deltagelse.

 • Alle medlemmer af lægeligt videreuddannelsesråd på Aarhus Universitetshospital har mulighed for at søge midler til deltagelse i AMEE kongres.
 • Kun medlemmer, der ikke har mulighed for finansiering fra anden side, kan tildeles midler fra LVU.
 • Medlemmer kan højst tildeles midler hvert 5. år

Deadline for ansøgning om midler til deltagelse er ultimo marts. Udvælgelsen sker primo april og ansøgere får direkte besked. Navnene på de udvalgte deltagere offentliggøres på hjemmesiden.

_____________________________________________

Danske arrangementer

 • DSMU (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse) Årsmøder, temadage og masterclasses

  Årsmøde 14.-15. november 2019 - Se mere her: www.dsmu.dk

_____________________________________________

Udenlandske arrangementer

5th International Conference on Faculty Development in the Health Professions

Tidspunkt; 23.-25. september, 2019

Sted; Ottawa, Canada

Conference description; This conference brings together international faculty development leaders and educators in the health sciences to share best practices and current research in faculty development and to foster a global community of leaders and educators in the field.

Target Audience; individuals interested in:

 • Faculty development
 • Faculty affairs
 • Teacher training
 • Career development
 • Research and scholarship

Frist for indsendelse af abstract er 25. februar 2019