Vi har blandt uddannelseskoordinerende yngre læger lavet en netværksgruppe. Gruppens formål er at informere, støtte og udveksle erfaringer, så vi bedst muligt kan løse vores opgaven som uddannelseskoordinerende yngre læger.

Gruppen mødes cirka 4 gange om året. Der er nedsat en styregruppe, som sammensætter møderne så de bliver så udbytterige som muligt.

Beskrivelse af Open Space

Kommisorium for netværksgruppe AUH

 

UKYL netværket vil gerne invitere til UKYL netværksmøde, hvor vi denne gang har været så heldige at kunne få cand.mag i dansk og filosofi Jane Ege Møller og ledende lektor Bente Malling fra CESU, til at gentage deres kæmpe succes fra AMEE 2018, hvor de holdt en forrygende workshop med titlen

”The (Forgotten) Art of Receiving Feedback”

Referat fra netværksmødet

Slide fra Jane Ege Møller og Bente Malling

Slide UKYL netværksmøde

______________________________________________

 

Næste netværksmøde afholdes i 4. december 2019
kl. 13.00-15.00

______________________________________________

Referat fra netværksmødet

Slides fra Nynne Lykke Christensen finder du her....

Viacharacter

Tilmelding skal ske til sekretær Pia Soelberg 

____________________________________________________

Sæt allerede nu X i kalenderen - næste møde bliver

_______________________________________________

Du får også et link til plan2learn "smertebehandling for læger". Det er et gratis og meget brugbart kursus, der udbydes ca. hver 2-3 måned på THG kl.13-15 v/Overlæge Jytte Møller fra smerteteamet. 

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=19556

Husk tilmelding