Vi har blandt uddannelseskoordinerende yngre læger lavet en netværksgruppe. Gruppens formål er at informere, støtte og udveksle erfaringer, så vi bedst muligt kan løse vores opgaven som uddannelseskoordinerende yngre læger.

Gruppen mødes cirka 4 gange om året. Der er nedsat en styregruppe, som sammensætter møderne så de bliver så udbytterige som muligt.

Beskrivelse af Open Space

Vision netværksgruppe AUH

 

Næste netværksmøder: 

  • 22. marts 2018 - kl. 13:00-16:00
    - Klinisk Mikrobiologisk afdeling
    (Indgang D3, Plan 3, E302
  • 23. oktober 2018 - kl. 13-16,
    Lokale 32+33, indgang D3, D301.

Tilmelding skal ske til sekretær Pia Soelberg 

Du får også et link til plan2learn "smertebehandling for læger". Det er et gratis og meget brugbart kursus, der udbydes ca. hver 2-3 måned på THG kl.13-15 v/Overlæge Jytte Møller fra smerteteamet. 

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=19556

Husk tilmelding