Vi har blandt uddannelseskoordinerende yngre læger lavet en netværksgruppe. Gruppens formål er at informere, støtte og udveksle erfaringer, så vi bedst muligt kan løse vores opgaven som uddannelseskoordinerende yngre læger.

Gruppen mødes cirka 4 gange om året. Der er nedsat en styregruppe, som sammensætter møderne så de bliver så udbytterige som muligt.

Beskrivelse af Open Space

Kommisorium for netværksgruppe AUH

 

Næste netværksmøder: 

  • 25. oktober 2018 - kl. 13-16, 
    AUH Nord: Konference J116-112 - Universitetstorvet

 

På sidste netværksmøde var UKYL netværket var så heldige, at få besøg af Nynne Lykke Christensen, chefkonsulent fra YL, der er en særdeles erfaren og dygtig underviser. Overskriften var

Hvordan styrkes en robust læringskultur? 

 

Referat fra netværksmødet

Slides fra Nynne Lykke Christensen finder du her....

Viacharacter

Tilmelding skal ske til sekretær Pia Soelberg 

____________________________________________________

Sæt allerede nu X i kalenderen - næste møde bliver

_______________________________________________

Du får også et link til plan2learn "smertebehandling for læger". Det er et gratis og meget brugbart kursus, der udbydes ca. hver 2-3 måned på THG kl.13-15 v/Overlæge Jytte Møller fra smerteteamet. 

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=19556

Husk tilmelding