Vi har blandt uddannelseskoordinerende yngre læger lavet en netværksgruppe. Gruppens formål er at informere, støtte og udveksle erfaringer, så vi bedst muligt kan løse vores opgaven som uddannelseskoordinerende yngre læger.

Gruppen mødes cirka 4 gange om året. Der er nedsat en styregruppe, som sammensætter møderne så de bliver så udbytterige som muligt.

Beskrivelse af Open Space

Vision netværksgruppe AUH

 

Næste netværksmøder: 

  • 22. marts 2018 - kl. 13:00-16:00
    - Klinisk Mikrobiologisk afdeling
    (Indgang D3, Plan 3, E302

Se programmet her....

UKYL netværket har været så heldige, at kunne få Nynne Lykke Christensen, chefkonsulent fra YL der er en særdeles erfaren og dygtig underviser til at lave en workshop med os. Overskriften er

Hvordan styrkes en robust læringskultur? 

Den tager udgangspunkt i den netop udviklede workshop "Styrk det lokale læringsmiljø -det højner motivationen, energien og præstationsevnen" (se http://www.ylkurser.dk/node/139).

 

Her skal vi sammen arbejde med, hvordan vi UKYL´er kan bidrage/have indflydelse og påvirke vores afdelingers læringsmiljø og hvordan vi kan være med til understøtte en robust læringskultur.

Tilmelding skal ske til sekretær Pia Soelberg 

____________________________________________________

Sæt allerede nu X i kalenderen - næste møde bliver

  • 23. oktober 2018 - kl. 13-16, 
    Lokale 32+33, indgang D3, D301.

_______________________________________________

Du får også et link til plan2learn "smertebehandling for læger". Det er et gratis og meget brugbart kursus, der udbydes ca. hver 2-3 måned på THG kl.13-15 v/Overlæge Jytte Møller fra smerteteamet. 

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=19556

Husk tilmelding