Nyt om kurser under barsel

Der er nu kommet en afklaring af mulighederne for at deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen under barsel. Læs mere her

 

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse 

Aktivitet

Dato

LVR-møde Medicinske specialer  
 

12. november 2020

LVR-møde Kirurgiske specialer

5. november 2020

LVR-møde Tværgående specialer

16. november 2020

Årsmøde Lægelig Videreuddannelse

18.-19. juni 

UKYL netværksmøde
J115-137+139

13. maj 2020 
Kl. 13.00-15.00

Eksterne arrangementer

MUK2020
Medicinsk Uddannelseskonference

7.-9. juni 2020

_____________________________________________________

Årshjul

 

  

Hjælp til at få overblik over Evaluer.dk – nye Quickguides til UAO