Nyt om kurser under barsel

Der er nu kommet en afklaring af mulighederne for at deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen under barsel. Læs mere her

 

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse 

Aktivitet

Dato

LVR-møde Medicinske specialer    

5. september
kl. 12.30-15.30

LVR-møde Kirurgiske specialer

11. september 2018
kl. 12.30-15.30

LVR-møde Tværgående specialer

29. oktober 2018
kl. 12.30-15.30

Årsmøde Lægelig Videreuddannelse 

14.-15. juni 2018

UKYL Introkursus

 

13. september 2018
kl. 13.00-16.00

UKYL netværksmøde

25. oktober 2018
kl. 13.00-16.00

360o facilitator kursus

24. april 2018

________________________________________

Eksterne arrangementer

AMEE 2018 - Basel

25.-29. august 2018

 

 

Hjælp til at få overblik over Evaluer.dk – nye Quickguides til UAO