Nyt om kurser under barsel

Der er nu kommet en afklaring af mulighederne for at deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen under barsel. Læs mere her

 

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse 

Aktivitet

Dato

LVR-møde Medicinske specialer  
Lokale G206-122   

19. marts 2020
Kl. 12.30-15.30

LVR-møde Kirurgiske specialer
Lokale G206-122

 

12. marts 2020
kl. 12.30-15.30

LVR-møde Tværgående specialer
Konferencelokale J116-111+112
Universitetstorvet Nord

26. marts 2020
kl. 12.30-15.30

Årsmøde Lægelig Videreuddannelse

18.-19. juni 2020

UKYL Introkursus 
Konference J116-111

10. marts 2020
kl. 13.00-15.30

UKYL netværksmøde
J115-137+139

13. maj 2020 
Kl. 13.00-15.00

Eksterne arrangementer

MUK2020
Medicinsk Uddannelseskonference

7.-9. juni 2020

_____________________________________________________

Årshjul

 

  

Hjælp til at få overblik over Evaluer.dk – nye Quickguides til UAO