Nyt om kurser under barsel

Der er nu kommet en afklaring af mulighederne for at deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen under barsel. Læs mere her

 

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse 

Aktivitet

Dato

LVR-møde Hoved-Hjerte-Centret     

20. september 2017
kl. 12.30-15.30

LVR-møde Akutcentret

6. september 2017
kl. 12.30-15.30

LVR-møde Mave-Barn-Centret

8. november 2017
kl.12.30-15.30

LVR-møde
Kræft- og Inflammationscentret

11. oktober 2017
kl. 12.30-15.30

UKYL Introkursus

 

 24. oktober 2017
 kl. 13.00-16.00

UKYL netværksmøde

 25. oktober 2017
 kl. 13.00-16.00

360o facilitator kursus

 

Årsmøde i Lægelig Videreuddannelse

 14.-15. juni 2018

3-timers workshop - NBG
Mødelokale bygn. 12a - 2. sal

 26. september 2017
 kl. 13.00-16.00

3-timers workshop - Skejby
Gæstekantinen, Indgang G, G206

 3. oktober 2017
 kl. 13.00-16.00

________________________________________

Eksterne arrangementer

AMEE 2017 - Helsinki

 26.-30. august 2017