Nyt om kurser under barsel

Der er nu kommet en afklaring af mulighederne for at deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen under barsel. Læs mere her

 

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse 

 

Aktivitet

Dato

LVR-møde Medicinske specialer     

27. marts 2019
kl. 12.30-15.30

LVR-møde Kirurgiske specialer

20. marts 2019
kl. 12.30-15.30

LVR-møde Tværgående specialer

29. oktober 2018
Kl. 12.30-15.30

3. april 2019
kl. 12.30-15.30

Årsmøde Lægelig Videreuddannelse

12.-13. september 2019

UKYL Introkursus 

14. marts 2019
kl. 13.00-16.00

UKYL netværksmøde

25. oktober 2018
kl. 13.00-16.00

Kick-off 3-timers møde

11. oktober 2018
kl. 13.00-16.00

Eksterne arrangementer

AMEE 2019 - Wien 

24.-28. august 2019 

 

  Årshjul

 

  

Hjælp til at få overblik over Evaluer.dk – nye Quickguides til UAO