Velkommen til Lægelig Videreuddannelse ved Aarhus Universitet. I denne portal vil du kunne finde mange relevante oplysninger om den lægelige videreuddannelse

Til venstre kan du finde genveje til information om videreuddannelsens enkelte elementer. Vælg en af genvejene for at læse mere om det pågældende emne

Du er altid velkommen til at kontakte os med et konkret spørgsmål, hvis du har brug for hjælp eller blot til en uformel snak - du finder vores oplysninger under "Personoversigt"

_________________________________________

DSMU Årsmøde - Program

DSMU Masterclass - Program

________________________________________________

Materiale til 3-timer møde er klar til brug...


Årets tema er:

Hvordan kan vi styrke og udvikle uddannelses- og læringsmiljøet på tværs af professioner, specialer og afdelinger på AUH?

 

“kick-off"  – fokus på årets tema og ledelse af mødet

Torsdag den 11. oktober 2018, kl. 13.00-15.00
Undervisningslokale J116-135 Universitetstorvet

Tilmelding til “kick-off mødet” tilpiavso@rm.dk- obs tilmeldingsfrist er mandag den 1. oktober 2018

________________________________________________

Lægelig Videreuddannelse

Palle Juul-Jensens Boulevard 99                   
Hovedindgang J, Plan 6, J604

Gitte Eriksen         Marianne Kleis Møller      Pia Soelberg
Tlf. 2619 0503      Tlf. 2330 8461                Tlf. 7845 0613

__________________________________________

Årsrapporten 2017 er klar...

 Årsrapporten vedrørende lægelig videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital beskriver status for og dokumenterer den store aktivitet, der foregår på området.

årsrapport

 _____________________________________

Tak for et super godt årsmøde - sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Årsmøde 2018

Vær opmærksom på, at vi har rykket Årsmødet for 2019 til september!

________________________________________________

 Se kalender for 2. halvår af 2018 her... 

________________________________

 Nyt fra UKYL netværksgruppen  

_______________________________________________

 Få mere med dig hjem fra kursus

Øg din egen og andres udbytte når du tager på et kursus, en kongres eller deltager i et uddannelsesforløb.

Ny værktøjskasse bidrager til, at både du og din arbejdsplads får mere valuta for pengene. Redskaberne er samlet på hjemmesiden www.laering.rm.dk

_____________________________________________________

Aktiviteter i lægelig videreuddannelse

 

Aktivitet

Dato

LVR-møde Medicinske specialer     

27. marts 2019

Kl. 12.30-15.30

LVR-møde Kirurgiske specialer

20. marts 2019

kl. 12.30-15.30

LVR-møde Tværgående specialer

29. oktober 2018
Kl. 12.30-15.30

3. april 2019
kl. 12.30-15.30

Årsmøde Lægelig Videreuddannelse

12.-13. september 2019

UKYL Introkursus 

14. marts 2019
kl. 13.00-16.00

UKYL netværksmøde

25. oktober 2018
kl. 13.00-16.00

Kick-off 3-timers møde

11. oktober 2018
kl. 13.00-16.00

Eksterne arrangementer

AMEE 2019 - Wien 

24.-28. august 2019 

 

Klik for større billede Årshjul

INSPEKTORERNES UDDANNELSESPRIS 2018

MEA

Aarhus Universitetshospital har for første gang fået Inspektorernes Uddannelsespris. Tirsdag den 13 marts var uddannelsesteamet og afdelingsledelsen fra Diabetes og Hormonsygdomme i København for at modtage Inspektorernes uddannelsespris 2018. 
Afdelingen var flot repræsenteret af:

• Liselotte Fisker, uddannelsesansvarlig overlæge
• Sten Lund, uddannelsesansvarlig overlæge 
• Mette Søeby, uddannelseskoordinerende yngre læge 
• Marie Juul Ørnstrup, uddannelseskoordinerende yngre læge 
• Else Vestbo, Ledende overlæge 
• Trine Bøje, Oversygeplejerske

Afdelingen havde scoret højest af alle afdelinger i 2017 med topscore i 15 ud af 16 mulige temaer. Inspektorerne anerkendte i deres indstilling den stor uddannelsesopgave som afdelingen løser, samt kompleksiteten i opgaven med en bred vifte af forskellige uddannelsesforløb. Selv om afdelingen er fordelt på to matrikler har uddannelsesteamet formået at fremstå som et samlet team. Den store opbakning som afdelingsledelsen udviser har stor betydning, at afdelingen har formået at vise så store resultater. Vi vil sikre, at afdelingen får lov til at fortælle om deres arbejde i et større forum til inspiration for andre afdelinger.

STORT TILLYKKE fra Lægelig Videreuddannelse

___________________________________________________