Velkommen til Lægelig Videreuddannelse ved Aarhus Universitet. I denne portal vil du kunne finde mange relevante oplysninger om den lægelige videreuddannelse.

Til venstre kan du finde genveje til information om videreuddannelsens enkelte elementer. Vælg en af genvejene for at læse mere om det pågældende emne.

Du er altid velkommen til at kontakte os med et konkret spørgsmål, hvis du har brug for hjælp eller blot til en uformel snak - du finder vores oplysninger under "Personoversigt"

______________________________________________

OBS! - UKYL - NETVÆRKSMØDE

Husk tilmelding 

Næste netværksmøde finder sted den 15. marts 2017
kl. 13:00-16:00 - Gæstekantine, Indgang G6, Plan 2, 
Krydspunkt G206 - SKS

HU-læge, Ph.D.  Kristian Krogh, OP/Int. Øst vil komme og holde et spændende oplæg om:

"Feedback i den kliniske kontekst" 

Kristian har lavet PhD om realisme og feedback/debriefing i forbindelse med avanceret genoplivningsundervisning. Han ved derfor hvordan feedback virker – og bedst gives, hvis den skal give mening i den kliniske hverdag

Se programmet for dagen her...

Tilmelding skal ske til sekretær Pia Soelberg 


______________________________________________

MUK 2017

MUK 2017 er den første danske fælles medicinske uddannelseskonference med fokus på både den præ- og postgraduate lægeuddannelse.

Læs mere her.....

______________________________________________

Se kalender for 2017 her... 

_____________________________________________________

Aktiviteter i lægelig videreuddannelse

 Årshjul

Aktivitet

 Dato

LVR-møde Hoved-Hjerte-Centret     

 23. februar 2017
 kl. 13.00-16.00

20. september 2017
kl. 12.30-15.30

LVR-møde Akutcentret

6. september 2017
kl. 12.30-15.30

LVR-møde Mave-Barn-Centret

8. november 2017
kl.12.30-15.30

LVR-møde
Kræft- og Inflammationscentret

11. oktober 2017
kl. 12.30-15.30

UKYL Introkursus

 

 30. marts 2017
 kl. 13.00-16.00

UKYL netværksmøde

 15. marts 2017
 kl. 13.00-16.00

360o facilitator kursus

 21. marts 2017

Årsmøde i Lægelig Videreuddannelse

 8.-9. juni 2017

Eksterne arrangementer
Uddannelseskonference MUK

 7.-9. maj 2017

AMEE 2017 - Helsinki

 26.-30. august 2017 

Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i lægers uddannelse i videreuddannelsesregi

 Rapport fra spændende forskningsprojekt om Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, der er gennemført i Videreuddannelsesregion Nord i perioden 2012-2014.

Download rapporten her.

Posterpris til Århus-gruppe ved årsmødet i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

PosterForskergruppen bag coachingprojekt for yngre læger fik posterprisen ved årsmødet i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse d. 6. november 2014. Bag projektet står overlæge, phd Lydia de Lasson, anæstesiologisk afdeling, Brendstrupgaardsvej, Sociolog, phd Eva Just og uddannelseskoordinerende overlæge, phd Bente Malling, HR-Lægelig Videreuddannelse. Projektet har fået økonomisk støtte fra Region Midtjyllands initiativpulje, og der er på baggrund af de fine evalueringer, som de afholdte coachingforløb har fået, bevilget midler til videreførelse af projektet. Det betyder at der i øjeblikket er gang i 3 gruppecoachingforløb i Region Midtjylland. De næste coachingforløb for KBU- og introduktionslæger udbydes i foråret 2015.

Du kan læse mere om coachingforløbene i nedenstående artikel, som blev publiceret i Ugeskrift for Læger i 2013.

Gruppecoaching understøtter yngre lægers fagprofessionelle udvikling.