Informationer til sundhedsfaglig personale, herunder praktiserende læger og kommuner